כן לספורט ולא לאלימות – نعم للروح الرياضية – تسامح وتصالح تقبل وتصافح

نعم للروح الرياضية – تسامح وتصالح تقبل وتصافح – יום ספורט לכל תלמידי ומורי בית הספר