תוכנית לקויות למידה ותוכנית תת משיגים

מרכז הליבה בשתי התוכניות הינו התלמיד המתקשה / לקוי הלמידה בעל הצרכים המיוחדים